top of page
Öfke Kontrol Becerisi 
Öfke tüm diğer olumsuz duygulardan biraz daha farklıdır. Bir taraftan tehlikelidir çünkü öfkelendiğimizde beynimizdeki amigdala denilen bademe benzeyen küçük bir parça, beynimizin geri kalan kısmını ele geçirir ve tüm düşüncelerimizi, mantığımızı etkiler. Çok öfkelendiğimiz anların sonrasında “ne yaptığımı, ne söylediğimi hiç hatırlamıyorum” benzeri cümleler kurmamız biraz da bu sebeptendir...
 
Yarıyıl Tatili için Ebeveynlere Öneriler
Yarıyıl tatili yaklaşırken çocukların getireceği karneye odaklanan anne ve babalar, bir dönem boyunca geçirilen süreç ve çocuğun gelişimindeki farklılıkları gözden kaçırmaktadırlar. Karne notları bir çocuğun başarısının tamamının göstergesi değildir.  Her çocuk farklıdır ve her çocuğun kendine göre yetenekleri bulunmaktadır. Önemli olan çocuğun gelişiminin desteklenmesi ve başarılı olduğu alanlarda ilerlemesinin teşvik edilmesidir... 
Depresyon
Ruh hastalıklarının “nezle”si olarak da tanımlanan depresyon, en az iki hafta süresince devam eden ve kişinin kendisini çoğunlukla mutsuz hissetmesi, normalde zevk aldığı gündelik aktivitelere karşı ilgi ve isteğinin azalması ile kendini belli eden psikolojik bir rahatsızlıktır. Bununla beraber, kişinin enerji seviyesinde azalma, uyku ve iştahta düzensizlikler, konsantrasyon problemleri, kararsızlık, değersizlik ve suçluluk duyguları, geleceğe dair ümitsizlik ve kendine zarar verme veya intihar düşünceleri gibi belirtiler de depresyon tablosunda ortaya çıkabilir...
 
Çocukları Cinsel İstismardan Korumak İçin Ne Yapmalı ?
Ülkemizde her geçen gün artan çocuklara yönelik cinsel istismar haberleri ve faillerin çoğunlukla çocuğun yakın çevresinden tanıdığı, bildiği kişiler olması, bu haberleri duyan, okuyan anne ve babaların çocuklarıyla ilgili kaygı ve korkularının doğal olarak artmasına sebep oluyor...
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik, istekleri erteleyememe (dürtüsellik) ve dikkat sorunları ile kendini gösteren bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Müdehale edilmediği takdirde çocuğun psikolojik, sosyal ve akademik gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.
DEHB denildiğinde akla genellikle aşırı hareketli çocuklar gelse de durum her zaman böyle olmamaktadır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bir arada gözlemlenebileceği gibi, bazen yalnızca dikkat eksikliği veya  yalnızca hiperaktivite görülebilmektedir.
DEHB tanısında belirtilerin okul öncesi dönemde de var olması, birden fazla ortamda ve 6 aydır görülmesi gerekmektedir. DEHB’in okul çağı çocuklarında yaygınlığı yaklaşık olarak % 3-12 oranındadır. Erkeklerde kızlara oranla daha sık rastlandığı bilinmekte ve bu oranın 3  kat olduğundan bahsedilmektedir...
 
Okula Uyum Süreci
Okul öncesi ve ilkokul dönemi başta olmak üzere eğitim yılları çocukların oldukça hızlı gelişim ve değişim gösterdiği yıllardır. Özellikle zihin kapasitesinin hızlı gelişimi çocukların öğrenme süreçlerini de hızlandırır. Çocuğun bu süreçten keyif alarak geçebilmesinin yolu okula dair ilk deneyimlerinin olumlu olması ile bağlantılıdır. Ancak okul eğlenceli ve sosyal bir ortam olmasının yanında kurallı ve disiplinlidir. Bu da çocuklar için beraberinde bazı zorlukları getirdiği için çocuklar okula adapte olmakta ilk etapta zorlanabilirler. Bu nedenle okula uyum döneminde sabırlı ve çocuğun öğretmenleri ile işbirliği içinde olmanız süreci kolaylaştıracak ve uzun vadede eğitim hayatını olumlu etkileyecektir...

Çocukluk Korkuları

Bebeklikten itibaren her insan hayat serüveni boyunca çeşitli korkular ile yüz yüze kalır. Gelişimsel korkular büyüme sürecinin parçasıdır ve aile, okul ve arkadaş ortamından oldukça etkilenirler.

Her gelişim dönemi farklı korkuları beraberinde getirir. Bu nedenle çocukluk korkuları ile baş etmede her şeyden önce gelişim dönemleri önemlidir. Çocuğun yaşadığı korkuyu anlamak için onun yaşının özelliklerini bilmek ve buna göre yaklaşmak gerekir. Örneğin 2-4 yaşlarında ki çocuklar karanlıktan, yalnız kalmaktan, yüksek seslerden, hayvanlardan, yükseklikten vb korkarlar. 5-6 yaşlarına geldiklerinde korkuları da kendileri gibi büyür...

Çocuklara Ölüm ve Yas Nasıl Anlatılmalı ?

Yas, sevilen bir kişinin, hayvanın veya bazı durumlarda sevilen bir eşyanın kaybı ile ortaya çıkan yoğun fizyolojik ve psikolojik değişimleri kapsar. Yetişkinler kadar çocukların da yaşadığı ve baş etmekte güçlük çektiği yas süreci ortalama 40-50 gün kadar sürmektedir. Ancak kaybın ardından yaşanmayan veya tamamlanmayan yas süreci nedeni ile daha yoğun ve kalıcı olumsuz değişimler yaşanabilmektedir. Özellikle çocukların yaşantıları “çocuktur daha anlamaz” inanışı ile yok sayılmakta ve ne yazık ki çocuğun gelecekte ciddi sıkıntılar yaşamasına neden olmaktadır...

bottom of page