top of page

ÇİFT VE AİLE

 

Çiftlere yönelik danışmanlıkta, evli veya evli olmayan çiftlerle çalışılır ve amaç genellikle çiftler arasındaki iletişim becerisinin ve problem çözme stratejilerinin geliştirilmesidir. 

Aile danışmanlığı, ebeveynler, çocuklar ve sorunun içeriğine göre bazen diğer yakın akrabaların da katılımıyla gerçekleşir. Sorun yaşayan ailelerde genellikle bir kişi "problemli" olarak nitelendirilir ve sorunların çözümü tamamen o kişiden beklenir. Bu noktada, aile danışmanının sağladığı güvenli ortamda, ailenin tüm üyeleri sorunun ortaya çıkmasında ve devam etmesinde sorumluluk üstlenir. Aile üyeleri arasındaki iletişim ve problem çözme becerilerinin gelişmesi sağlanır. 

Uzman Psikolog Zeynep Alşan

Optimist Psikoloji Çift ve Aile Psikoloji Danışmanlık
bottom of page