top of page

ÇOCUK VE ERGEN

Çocuk ve ergen danışmanlığında temel amaç, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde karşılaşılabilecek çeşitli duygusal, davranışsal ve gelişimsel problemlerin, uygun bilimsel test ve ölçeklerden de faydalanılarak belirlenmesi, çözüm için gerekli olan yönlendirmelerin yapılması ve bu konuda ailelerin bilinçlendirilmesidir. 

 

Çocuk ve ergen danışmanlığında en çok karşılaşılan problem alanları:

Davranış ve uyum bozuklukları

Öfke kontrol sorunları, inatçılık, alt ıslatma, altını kirletme, yalan söyleme, özgüvene ilişkin problemler, akranlarla ilişki problemleri, uyku ve yeme problemleri

Okul sorunları                         

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme bozuklukları, sınav kaygısı, okula hazırlık ve uyum süreci, boşanma danışmanlığı, depresyon ve kaygı bozuklukları

Uygulanan Testler

WISC-IV (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği)

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Marmara Okul Olgunluğu Testi

Öktem-Sözel Bellek Süreçleri Testi

Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği (MOCA)

Benton Görsel Bellek Testi

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı (GEÇDA)

İz Sürme Testi

Londra Kulesi Testi

Peabody Resim Kelime Eşleme Testi

Resim Çizme Testleri

Wisconsin Kart Eşleme Testi

Rorschach Testi

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

WAIS (Wechsler Yetişkinler için Zeka Ölçeği)

çocuk ve ergen psikolojisi
bottom of page