top of page

Uzman Psikolog / Sorular & Yanıtlar

  • Seans süresi ve sıklığı ne kadardır?
    Seans süresi yaklaşık 50 dakikadır. EMDR seans süresi ise 75-90 dakika arasında değişiklik göstermektedir. Seans sıklığı, ilk etapta genellikle haftada bir olarak planlanır ve sürece bağlı olarak görüşme sıklığı yeniden gözden geçirilir. Danışanın probleminin içeriğİ, etkilenme derecesi ve çeşitli faktörlere bağlı olarak seans sıklıkları arttırılır veya azaltılır. Uzman Psikolog Zeynep Alşan
  • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) nedir ve hangi problem alanlarında kullanılır?
    EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, 1987 yılında Dr. Francine Shapiro'nun, göz hareketlerinin, rahatsız edici olaylar ve bu olaylara eşlik eden olumsuz düşünce, duygu ve beden duyumları üzerindeki olumlu etkisini farketmesiyle ortaya çıkan, kısa süreli bir psikoterapi yöntemidir. EMDR terapisi, 8 aşamalı bir protokolden oluşur ve danışana rahatsızlık veren, bir nevi geçmişe ait "kilitli kalmış" anlara yönelik duyarsızlaştırma ve yeniden işleme sağlayarak, danışanın bu olumsuz anılara yönelik daha pozitif bir bakış açısı geliştirmesine yardımcı olur. Danışan aynı zamanda gelecekte karşılaşabileceği benzer problemlerle ilgili olarak da olumlu düşünce ve duygular geliştirir. EMDR, fiziksel ve duygusal travmalar (doğal afetler, kazalar, cinsel istismar, aşağılanma vb.) ve bunlara bağlı gelişebilecek Travma Sonrası Stres Bozukluğu başta olmak üzere, kaygı ve korkular, yas, performans geliştirme gibi çok çeşitli problem alanlarında, EMDR eğitimine sahip ruh sağlığı uzmanlarınca kullanılabilinir. Uzman Psikolog Zeynep Alşan
  • Psikolog ve Psikiyatrist arasındaki fark nedir?
    Psikologlar da psikiyatristler de ruh sağlığı alanında hizmet veren profesyonellerdir ancak eğitimleri ve buna bağlı olarak tedavi yaklaşımları farklılık göstermektedir. Psikiyatristler, üniversitelerin tıp bölümünden mezun olup, ihtisasını Psikiyatri alanında yapmış olan tıp hekimleridir. Davranışsal ve duygusal problemlerin öncelikle fizyolojik nedenleri üzerinde dururlar ve buna bağlı olarak ilaç tedavisi uygulayabilirler. Psikologlar ise üniversitelerin Fen-Edebiyat fakültelerine bağlı Psikoloji bölümünden mezun olup, tercihe bağlı olarak psikolojinin farklı branşlarında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olabilirler. Psikologlar, davranışsal ve duygusal problemlerin olası psikolojik sebeplerini araştırırlar ve problemlerin çözümünde "konuşma terapisini" kullanırlar. Psikologlar, ilaç tedavisi uygulayamazlar ancak psikoterapi ile beraber ilaç tedavisinin gerekli olduğu durumlarda danışanı bir psikiyatriste de yönlendirebilirler.
bottom of page